درباره دعاگویان


سامانه دعاگویان یک سامانه جهانی برای جمعی سازی دعا ها و تقاضاهای انسانها از پروردگار عالم است. در همه ادیان و مذاهب و فرق ، اثر دعای جمعی و نیز اثر بیشتر دعای دیگران برای شخص ، امری ثابت شده است. شما می توانید با عضویت در این سامانه و ثبت دعای خود ، از سایرین بخواهید که برای شما دعا کنند ، و اثر بخشی دعای خود را به بالاترین میزان خود برسانید. ثبت نام در دعاگویان محدودیت سنی/جنسی/شغلی نداشته و علاوه بر آن هر کسی با هر دینی می تواند از امکانات آن استفاده نماید. سامانه دعاگویان به هیچ سازمان یا نهادی وابستگی نداشته و کاملا آزاد است. این سیستم نگارش بتا داشته و ممکن است هنوز نقایصی داشته باشد که به مرور برطرف و کامل خواهد شد.